Bifrostskolen tilbyder dansk undervisning til dansk/spanske børn som ønsker at vedligeholde deres dansk kundskaber. Vi underviser fra 1. til 9. klasse. Undervisningen er underlagt det danske Undervisningsministeriums retningslinjer (Fælles Mål). Undervisningen sigter på at forberede eleverne på at bestå folkeskoleeksamen i faget Dansk i slutningen af 9. klasse. Eksamen bliver afviklet med en censor udpeget eller godkendt af Undervisningsministeriet. Undervisningen varetages af Carsten Frøslev.

Bifrostskolen giver en undervisning som tager udgangspunkt i en læringsstruktur/miljø hvor hver enkel elevs læring er omdrejningspunktet. Bifrostskolen tilbyder undervisningsmateriale som alle har til hensigt at fremme elevernes læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation ( jvf. Fælles Mål).

Timetallet er 90 minutter ugentlig, hvad der svarer til 2 lektioner. Undervisningen foregår mandage og tirsdage fra 17.30-19.00 og fra 19.00 -20.30

Prisen er 600 euro for et år. 

 kontakt Carsten på telefon 654447848 for yderliger information

 

 

 

Klik her for at svare eller videresende