Skip to main content

Aftenskole

Dansk for børn i alderen 6-15 år

Målgruppe

Vi tilbyder dansk undervisning til dansk/spanske børn, samt danske børn som ikke modtager danskundervisning i egen skole, men ønsker at vedligeholde deres dansk kundskaber

Indhold

Tilgangen til undervisningen er en tydelig struktur, som giver barnet tryghed, princippet “er du glad for at komme til dansk timerne, bliver du også glad for dansk”. Hvert barn bliver mødt med de forudsætninger de har i det danske sprog.

Undervisningen er underlagt retningslinjer fra det danske undervisningsministerium; -Fælles Mål-. Undervisningen sigter på at forberede eleverne på at bestå folkeskoleprøven (FSA) i faget dansk i slutningen af 9. klasse. Alle elever bliver testet i læsning, skriftlig fremstilling og grammatisk forståelse. Der gives lektier for, tilrettelagt den enkelte elev. Afgangsprøven bliver afviklet med en censor udpeget og godkendt af Undervisningsministeriet.

Underviseren

Carsten Frøslev er skoleleder på Bifrostskolen og har arbejdet som underviser i dansk på folkeskoler og specialskoler i Danmark, samt på Bifrostskolen her i Spanien.

Holdstørrelse

Der forventes at være 5-10 kursister per hold.

Tid

Undervisningen for 6-10 årige foregår hver tirsdag kl. 18.00- 19.30.
Undervisningen for 11-15 årige foregår hver torsdag kl. 18.00-19.30.

Undervisningen foregår i moduler af tre måneder. Du tilmelder dig et modul ad gangen. Modulerne ligger sådan her:

Modul 1: 14. september – 16. december
Modul 2: 11. januar – 31. marts (med pause i vinterferien, uge 8)
Modul 3: 5. april – 24. juni (med pause i påskeferien, uge 15)

Sted

Al undervisning foregår på Bifrostskolen, den danske skole på Costa del Sol.
Bifrostskolen, Calle Azabache s/n, 29631 Benalmádena, Málaga

Pris

Tirsdagsholdet (6-10 årige):

  • 220 euro for modul 1
  • 220 euro for modul 2
  • 220 euro for modul 3 

Torsdagsholdet (11-15 årige):

  • 280 euro for modul 1
  • 220 euro for modul 2
  • 200 euro for modul 3

Der skal betales ekstra for at aflægge Folkeskolens Afgangsprøve (FSA)

Tilmelding

Du tilmelder dig på email her: Carsten@bifrostskolen.com I mailen oplyser du dit navn og hvilket kursus, du ønsker at deltage i.

Tilmeldingen er først endelig, når du har betalt for modulet.