Skip to main content

BIFROST TEAMET

VI BRÆNDER FOR VORES ARBEJDE!

Carsten Frøslev

Skoleleder
Carsten Frøslev er uddannet skolelærer fra Haslev Seminarium i 1992 med linjefagene dansk, matematik og idræt. Han har undervist i over 30 år, og har desuden arbejdet som afdelingsleder for ADHD afdelingen i Gladsaxe skole. Udover flere år i folkeskolen har Carsten undervist børn med særlige behov på både behandlingshjem og specialskoler. Inden han overtog Bifrostskolen i 2017 sammen med Anna, underviste han på skolen i par år efter at have arbejdet som PPR konsulent i Gladsaxe i en årrække. Carsten underviser i fysik & kemi, og er ekstralærer i historie og matematik. Carsten flyttede til Malaga med familien i 2015.

Anna Bjarnfoss

Administrativ leder
Anna Bjarnfoss er uddannet cand.merc. i Human Resources fra CBS i København i 1999. Hun har hovedsageligt arbejdet indenfor TV- og finansbranchen som økonomiansvarlig og senere som HR udviklingskonsulent i hhv. Reykjavik og København. De seneste år, inden hun overtog Bifrostskolen i 2017 sammen med Carsten, arbejdede hun som billedkunstner i sit kunstforetagende bjARnfoss ARt. Anna tager sig af planlægning og økonomi, administration, juridiske anliggender, kommunikation og markedsføring. Anna kommer oprindeligt fra Reykjavik, og har boet i Nordsjælland i 20 år. Hun har været bosat sammen med sin familie i Malaga siden 2015.

Ditte Maria Walsh

Lærer
Ditte Maria Walsh er uddannet skolelærer fra University College Syd i Danmark i 2016 med linjefagene engelsk og dansk. Hun har arbejdet som vikarlærer, sanglærer og har undervist privatelever i engelsk og dansk i en årrække. Herudover har hun drevet restaurant i Fuengirola sammen med sin familie. Ditte er klasselærer for A klassen, og underviser i dansk, engelsk og musik, samt er ekstra lærer i spansk. Ditte kommer fra Sønderjylland, og flyttede til Malaga i 2006, hvor hun har stiftet familie.

Natalie Faaborg Poulsen

Lærer
Natalie er uddannet cand.mag. i Spansk med tilvalg i Psykologi ved Aarhus Universitet i 2018. Hendes speciale omhandlede motivation i spanskundervisningen, eftersom hun i flere år har arbejdet som spansklærer på både efterskole, aftenskole og HF. Her blev det tydeligt for hende, at motivationen for at lære er en vigtig grundsten i elevers læring. Hun har siden 2009 rejst en del i spansktalende lande for at nærstudere det spanske sprog og den latinamerikanske kultur. Herunder har hun boet på Gran Canaria og i Chile, hvor hun har arbejdet med børn i alderen 4 til 11. Natalie er fra Midtjylland, men valgte i 2017 at flytte til Malaga for at undervise i spansk. Natalie underviser i spansk, billedkunst og er ekstra lærer i dansk og historie.

Jette Hansen

Lærer
Jette er uddannet lærer med mere end 40 års undervisningserfaring. Hun har undervist i folkeskolen, en privatskole og en international skole. Gennem årene har Jette undervist i dansk, filosofi, samfundsfag, engelsk og drama. Jette kommer fra Sønderborg, men valgte i 2019 at flytte til Malaga sammen med sin mand. Jette underviser i dansk og filosofi i C klassen.

Jacob Højberg Ravn

Lærer
Jacob er uddannet lærer fra University College Syd i januar 2022 med linjefagene matematik, idræt og musik. I Jacobs tid som lærer, har han erfaring med forskellige linjer i udskolingsklasserne. Han har undervist i almenklasser, specialklasser for børn med særlige behov og diagnoser og Da Vinci-klasser for elever, der ønsker ekstra faglig udfordring i skolen. Ved siden af lærerarbejdet har Jacob holdt sig aktiv i forskellige foreninger indenfor korsang og fodbold, hvor han også har varetaget bestyrelsesopgaver. Jacob er klasselærer for C klassen og underviser i matematik, idræt, natur/teknik og biologi, og er ekstralærer i dansk. Jacob kommer fra Esbjerg, og flyttede til Malaga i 2023.

Tina Skovbjerg Madsen

Lærer
Tina er uddannet lærer fra Holbæk Seminarium i 2010 med linjefag i dansk og specialpædagogik. Tina har undervist i de fleste af folkeskolens fag og har erfaring med at undervise i både indskoling, på mellemtrinnet og i udskolingen. Hun har desuden fungeret som skolens prøveansvarlig, været beskikket censor i skriftlig dansk samt ført til FP i dansk og samfundsfag gennem flere år. Tina er klasselærer for B klassen og underviser i dansk, samfundsfag, historie og geografi. Tina er fra Solrød på Sjælland, men flyttede i foråret 2023 til Marbella sammen med sin mand og hund.

Laura Nordahl

Ekstralærer
Laura har tidligere arbejdet som frivillig på Bifrostskolen, hvor hun udviste store kompetencer i arbejdet med de yngre elever. Laura har baggrund som pædagogisk assistent på et bosted for autister. Laura har desuden opholdt sig i Tanzania, hvor hun har arbejdet som frivillig på et børnehjem og blandt andet tilrettelagt undervisningen for børnene. Laura er tilknyttet A klassen som ekstra lærer med særlig fokus på de yngste elever i indskolingen. Hun er herudover ekstra lærer i idræt og spansk i mellemtrin og udskoling. Laura kommer fra Midtjylland og flyttede til Malaga i 2023.

Ledige stillinger

Vi tager imod uopfordrede ansøgninger og svarer på dem alle. Til næste skoleår har vi ingen ledige stillinger.

Læs mere her