velkommen til bifrostskolen

Bifrostskolen er den eneste danske skole i Spanien. Vi bor i Sydspanien eller i Benalmadena, en lille by lige uden for Malaga. Vi byder børn i alderen 6-15 år velkomne, både dem som er fastboende i Spanien samt dem som kommer på midlertidligt ophold. Herudover har vi tilknyttet en børnehave, som tager imod børn fra 0 år og som vi samarbejder tæt med.

Vores undervisning følger undervisningsministeriets læseplaner for de danske folkeskoler, og vi lægger ære i at kvaliteten af vores undervisning til enhver tid er på niveau med skolerne i Danmark.

Vi er en lille skole med mange fordele. Alle kender alle og vi kan differentiere vores undervisning således den passer til den enkelte elev i hvert fag. Vikarer er et fremmed ord for os. Her møder eleverne de samme engagerede lærere hver dag, fordi kontinuitet er et af vores nøgleord.

Vi lægger stor vægt på, at hver elev kan føle sig tryg eftersom det er vigtig for deres indlæring og trivsel. Udover den faglige læring gør vi meget ud af at skabe en kultur, hvor børnene lærer ad udtrykke sig, reflektere og respektere.

Vi er en uformel skole som vægter glæde højt uden at gå på kompromis med fagligheden. Vi har som mål, at alle vores elever er glade for at gå i skole. Vi ved at en tilfreds og velfungerende elev har både lettere ved at lære -og ikke mindst; LYSTEN TIL AT LÆRE.

BIFROST TEAMET

VI BRÆNDER FOR VORES ARBEJDE!

Jette Hansen

Lærer
Jette er uddannet lærer med mere end 40 års undervisningserfaring. Hun har undervist i folkeskolen, en privatskole og en international skole. Gennem årene har Jette undervist i dansk, filosofi, samfundsfag, engelsk og drama. Jette kommer fra Sønderborg, men valgte i 2019 at flytte til Malaga sammen med sin mand. Jette underviser i dansk og filosofi i B klassen.

Jeppe Gramstrup Mikkelsen

Lærer
Jeppe er uddannet lærer fra VIA University College i Nr. Nissum i 2020 med speciale i dansk, engelsk og idræt. Jeppe har arbejdet som lærervikar på flere skoler i hhv. Åarhus og Viborg. Han har desuden været hjælpelærer på Gran Canaria, hvor han underviste spanske elever fra 3-15 år i engelsk. Senest var han mentor i dansk og engelsk for flere udskolingselever ved siden af lærerstudiet. Jeppe har endvidere arbejdet i Norge og på Malta indenfor skoleområdet. Jeppe kommer fra Midtjylland, men flyttede til Malaga i sommeren 2020. Han underviser i idræt, historie og naturfag og som assisterende lærer i engelsk, dansk og spansk på Bifrostskolen.

Natalie Faaborg Poulsen

Lærer
Natalie er uddannet cand.mag. i Spansk med tilvalg i Psykologi ved Aarhus Universitet i 2018. Hendes speciale omhandlede motivation i spanskundervisningen, eftersom hun gennem de seneste år har arbejdet som spansklærer på både efterskole, aftenskole og HF. Her blev det tydeligt for hende, at motivationen for at lære er en vigtig grundsten i elevers læring. Hun har siden 2009 rejst en del i spansktalende lande for at nærstudere det spanske sprog og den latinamerikanske kultur. Herunder har hun boet på Gran Canaria og i Chile, hvor hun har arbejdet med børn i alderen 4 til 11. Natalie er fra Midtjylland, men valgte i 2017 at flytte til Malaga for at undervise i spansk på en sprogskole. Natalie underviser i spansk, billedkunst/håndarbejde og er assisterende lærer i svømning.

Ditte Maria Walsh

Lærer
Ditte Maria Walsh er uddannet skolelærer fra University College Syd i Danmark i 2016 med speciale i engelsk og dansk. Hun har arbejdet som vikarlærer, sanglærer og undervist privatelever i engelsk og dansk i en årrække. Herudover har hun drevet restaurant i Fuengirola sammen med sin familie. Ditte er klasselærer og underviser i dansk og engelsk og er assisterende lærer i spansk og billedkunst.. Ditte kommer fra Sønderjylland, og flyttede til Malaga i 2006, hvor hun har stiftet familie.

Anna Bjarnfoss

Administrativ leder
Anna Bjarnfoss er uddannet cand.merc. i Human Resources fra CBS i København i 1999. Hun har hovedsageligt arbejdet indenfor TV- og finansbranchen som økonomiansvarlig og senere som HR udviklingskonsulent i hhv. Reykjavik og København. De seneste år, inden hun overtog Bifrostskolen i 2017 sammen med Carsten, arbejdede hun som billedkunstner i sit kunstforetagende bjARnfoss ARt. Anna tager sig af planlægning og økonomi, administration, juridiske anliggender, kommunikation og markedsføring. Anna kommer oprindeligt fra Reykjavik, og har boet i Nordsjælland i 20 år. Hun har været bosat sammen med sin familie i Malaga siden 2015.

Carsten Frøslev

Skoleleder og lærer
Carsten Frøslev er uddannet skolelærer fra Haslev Seminarium i 1992 med speciale i dansk, matematik og idræt. Han har undervist i over 20 år, og har desuden arbejdet som afdelingsleder for ADHD afdelingen i Gladsaxe skole. Udover flere år i folkeskolen har Carsten undervist børn med særlige behov på både behandlingshjem og specialskoler. Inden han overtog Bifrostskolen i 2017, underviste han på skolen i par år efter at have arbejdet som PPR konsulent i Gladsaxe i en årrække.
Udover den daglige skoleledelse er Carsten klasselærer og underviser i matematik, idræt, svømning, biologi, historie samt fysik og kemi. Carsten flyttede til Malaga med familien i 2015.

Praktikanter

Hvert år modtager Bifrostskolen lærer- og pædagog praktikanter. Vi samarbejder og har partnerskabsaftaler med en bred vifte lærer- og pædagog uddannelsessteder i Danmark.

Skolens læringsprofil er bred og favner både lærer- og pædagoguddannelsens mål. Vi tilbyder faglig vejledning med udgangspunkt i praktikantens kompetence-, videns- og færdighedsmål. Vi sørger for alle formalier med uddannelsesstederne i Danmark, og vejleder praktikanten om alt det praktiske ifm. flytning hertil.

Ledige stillinger

Vi har ledige stillinger til næste skoleår.

Læs mere her

BIFROSTSKOLEN

Calle Azabache s/n 
29631 Benalmadena
España

info@bifrostskolen.com
Tlf. +34 654 447 848

Abningstider:
Man-fre kl. 9.00 - 15.00

Bank information

Caixa Bank

IBAN:
ES23 2100 2678 9802 1024 9417

SWIFT:
CAIXESBBXXX 

Copyright © 2019 - Hjemmesiden er lavet af Ambitiøs