Skip to main content

Indskrivning

Indskrivningsregler

Bifrostskolen er for elever i alderen 6 – 15 år eller fra børnehaveklasse til 9. klasse jf. de danske folkeskolelov.

Bifrostskolen er for elever som forstår og taler dansk på et niveau, hvor de kan følge undervisningen uden større vanskeligheder.

Elever som allerede går på skolen og deres søskende har fortrinsret til følgende skoleår. Frist for reservation af plads til følgende skoleår er 1. april hvert år, og pladsen sikres ved betaling af et reservationsgebyr.

Elever til ansatte på skolen har fortrinsret.

Indskrivning af nye elever starter medio marts hvert år for det følgende skoleår. Dog er der mulighed for tidligere indskrivning såfremt ansøgning udtrykkeligt viser opholdslængde på minimum 1-2 år. Sidste frist for tilmelding er 1. juni medmindre alle pladser er fyldt op.

Elever som søger plads for et helt skoleår eller mere prioriteres overfor elever som søger plads dele af skoleåret.

Korttidspladser er minimum tre måneder undtagen i 1. halvår hvor minimum er fire måneder. Skolen anbefaler længere tid for elevernes egen skyld.

Plads på Bifrostskolen er først sikret ved betaling af indskrivningsgebyr (ikke refunderbart), samt depositum svarende til én undervisningsmåned.

Ved betaling af ovenstående giver forældre sit samtykke for skolens fremsendte politikker og procedurer. 

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven (Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council and Organic Law 3/2018 of December 5 (LOPDGDD))

Ansøgningsproces

Indskrivning for efterfølgende skoleår starter medio marts hvert år, og holdes åben så længe der er ledige pladser.  Der er dog mulighed for tidligere indskrivning fra november, såfremt ansøgning udtrykkeligt viser opholdslængde på minimum 1-2 år.

Alle er velkomne på besøg på skolen, hvor man kan få en rundvisning og få svar på alle spørgsmål. Derudover er man til enhver tid velkommen at kontakte skolen via mail eller telefonisk for mere information. Evt. kommende elever tilbydes at komme til en prøvedag på skolen, såfremt de har muligheden for det.

Udfyld ansøgningsskemaet på skolens hjemmeside. Både Cpr.nr. og Nie.nr. kræves ved indskrivning. Har familien ikke fået Nie.nr. ved indskrivning bedes det oplyst så snart det er modtaget.  Skolen kræver kopi af pas fra begge forældre og barn/børn vedlagt ansøgningen.

Vær opmærksom på, at indsendt ansøgning ikke garanterer plads. Vi behandler din ansøgning så hurtigt vi kan. Vi skal bruge lidt tid på at planlægge kommende skoleår ud fra de antal ansøgninger skolen modtager. Dette betyder, at der kan forekomme længere ventetid på kortere tids ansøgninger (3-9 måneders pladser) eftersom længere tids ansøgninger (1-2 års pladser eller mere) bliver prioriteret. Dette for at sikre bedst muligt stabilitet for både elever og lærere. 

Når du modtager besked fra skolen om tildeling af plads, modtager du også skolens politikker som du godkender ved betaling af indskrivningsgebyr og en måneds depositum.  Når skolen har bekræftet betaling, er dit barn sikret plads på Bifrostskolen.

Vær opmærksom på, at indskrivningsgebyret ikke er refunderbart. Depositum dækker sidste måneds undervisning efter skriftlig opsigelse. Opsigelsesvarsel er én måned og gælder fra sidste dag i den måned skolen modtager opsigelsen.

Første undervisningsmåned betales senest 2. hverdag i den måned eleven starter. Der betales for hele den første måned uanset hvornår på måneden eleven starter.

Indskrivningsskema
Venteliste

Der er venteliste for skoleåret 2023 -2024.