Skip to main content

Skole-hjem

DIALOG OG ÅBENHED

Bifrostskolen lægger stor vægt på et godt samarbejde med forældrene. Vi holder forældremøder i starten af skoleåret og igen i midten af skoleåret. I november og april afholdes de obligatoriske skole-hjem samtaler. Har forældrene behov for yderligere information/dialog omkring sit barns skolegang, står skolens kontaktlærere til rådighed – enten fysisk, via mail eller telefonisk.

Skolen har en lukket gruppe for forældrene på Facebook. Her har forældrene adgang til alle informationer om det faglige, dvs. lektier, skole-hjem samtaler, skoleplaner og-skemaer og diverse information fra lærerne.

Det er også her man melder familien til de arrangementer skolen afholder i løbet af skoleåret. Vi holder for eksempel Bifrostløb i maj hvert år, hvor forældre og elever løber rundt i området omkring skolen, og vi starter altid skoleåret med en fælles tur på stranden m.m.

Skolens forældreråd står for diverse arrangementer som jule- og påskefrokost samt diverse familieaktiviteter i løbet af skoleåret i weekenderne. Disse arrangementer er for egen regning. En gang imellem inviterer de til en arbejdsdag på skolen, hvor familierne kan være med til at sætte sit præg på skolens faciliteter. 

Forældrene opfordres desuden til at støtte børnene i at mødes udenfor skoletid.