Skip to main content

Aftenskole

Filosofi

Målgruppe

Du har altid gerne villet vide, hvad Descartes egentlig mente med sætningen “Jeg tænker, altså er jeg.” Eller det interesserer dig, om mennesket har en fri vilje, og hvordan man så skal forstå det, hvis vi har.

Kurset er for voksne fra 18 år, og undervisningen foregår på dansk.

Der forudsættes ingen særlige fagkundskaber for at kunne deltage, men det forventes, at du vil læse en udleveret tekst på op til 6 sider forud for hver undervisningsgang.

Indhold

I løbet af kurset vil kursisterne stifte bekendtskab med forskellige filosofiske grundproblemer og filosoffer.

Der vil især blive arbejdet med filosofiske hovedproblemer som problemet om viljens frihed, omverdensproblemet, solipcismeproblemet, sjæl/legeme-problemet og forståelsen af tid. Hvad er arbejde? Hvad er det gode? Hvad er det skønne? Desuden vil vi beskæftige os med nogle få udvalgte filosoffer, fx Parmenides, Descartes, Hume og Wittgenstein.

I hvert 3-månedersmodul vil vi beskæftige os med to filosoffer og to filosofiske hovedproblemer.

Underviseren

Jens Peter Kaj Jensen er uddannet cand.phil. i filosofi fra Odense Universitet, har undervist i filosofi på Kolding Højskole og Århus Universitet, har skrevet en filosofibog og nogle kapitler til undervisningsbøger i filosofi.

Holdstørrelse

Der forventes at være 6-12 kursister per hold.

Tid

Undervisningen foregår hver onsdag 16:30-18:15.
Der vil være to lektioner af 45 minutter og en indlagt pause af 15 minutter per undervisningsgang.

Undervisningen foregår i moduler af tre måneder. Du tilmelder dig et modul ad gangen. Modulerne ligger sådan her:

Modul 1:
15. september – 15. december

Modul 2:
12. januar – 30. marts (med pause i vinterferien, uge 8)

Modul 3:
6. april – 20. juni (med pause i påskeferien, uge 15)

Sted

Al undervisning foregår på Bifrostskolen, den danske skole på Costa del Sol.
Bifrostskolen, Calle Azabache s/n, 29631 Benalmádena, Málaga

Pris

Prisen er 10 euro per lektion i modulet, hvilket bliver:

  • 260€ for modul 1
  • 220€ for modul 2
  • 200€ for modul 3

Tilmelding

Du tilmelder dig på email her: Jensens.Aftenskole@gmail.com I mailen oplyser du dit navn og hvilket kursus, du ønsker at deltage i. Tilmeldingen er først endelig, når du har betalt for modulet.